Chúng tôi xin thông báo về việc hết hạn sử dụng dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ công ty để tiến hành gia hạn dịch vụ.
Việc dịch vụ quá hạn không được gia hạn kịp thời có thể dẫn đến gián đoạn sử dụng dịch vụ của quý khách.